ZÁKLADNÍ NÁHRADA ZA POUŽITÍ VOZIDLA

Základní náhrada za použití vozidla – sazba za 1 km pro rok 2019:

– u jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč
– u osobních silničních motorových vozidel 4,10 Kč
– u nákladních automobilů, autobusů a traktorů:
a) podnikatel 4,10 Kč
b) zaměstnanec (dvojnásobek) 8,20 Kč.*

Základní náhrada za použití vozidla – sazba za 1 km pro rok 2018:

– u jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč
– u osobních silničních motorových vozidel 4,00 Kč
– u nákladních automobilů, autobusů a traktorů:
a) podnikatel 4,00 Kč
b) zaměstnanec (dvojnásobek) 8,00 Kč.*

Základní náhrada za použití vozidla – sazba za 1 km pro rok 2017:

– u jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč
– u osobních silničních motorových vozidel 3,90 Kč
– u nákladních automobilů, autobusů a traktorů:
a) podnikatel 3,90 Kč
b) zaměstnanec (dvojnásobek) 7,80 Kč.

Základní náhrada je v roce 2017 u vozidel     3,90 Kč na 1 km jízdy

Základní náhrada je v roce 2018 u vozidel     4,00 Kč na 1 km jízdy

Základní náhrada je v roce 2016 u vozidel 3,80 Kč za 1 km jízdy
Základní náhrada je v roce 2013 u vozidel 3,60 Kč za 1 km jízdy
Základní náhrada je v roce 2014 u vozidel 3,70 Kč za 1 km jízdy
Základní náhrada je v roce 2015 u vozidel 3,70 Kč za 1 km jízdy

 

 

Náhrady za pohonné hmoty – průměrné ceny

průměrné ceny PHM OSVČ    Kč/litr od 1.1.2018         od 1.1.2019
Benzin Natural BA-95 – 95 oktanů 30,50 Kč/l 33,10 Kč/l
Benzin Super Plus (Natural) BA-98, 99 a 100 32,80 Kč/l 37,10 Kč/l
Nafta motorová 29,80 Kč/l 33,60 Kč/l

 

průměrné ceny PHM OSVČ    Kč/litr od 1.1.2017         od 1.1.2018
Benzin Natural BA-95 – 95 oktanů 29,50 Kč/l 30,50 Kč/l
Benzin Super Plus (Natural) BA-98, 99 a 100 32,50 Kč/l 32,80 Kč/l
Nafta motorová 28,60 Kč/l 29,80 Kč/l

 

 

průměrné ceny PHM OSVČ    Kč/litr od 1.1.2016         od 1.1.2017
Benzin Natural BA-95 – 95 oktanů 29,70 Kč/l 29,50 Kč/l
Benzin Super Plus (Natural) BA-98, 99 a 100 33,00 Kč/l 32,50 Kč/l
Nafta motorová 29,50 Kč/l 28,60 Kč/l

Použijeme-li ceny vyšší, musíme je doložit doklady o jejich nákupu.

 

Průměrné ceny PHM OSVČ Kč/litr od 1.1.2015 od 1.1.2016
Benzin Natural BA-95 35,90 Kč 29,70 Kč
Benzin Super Plus (Natural) BA-98, 99 a 100 38,30 Kč 33,00 Kč
Nafta motorová 36,10 Kč 29,50 Kč

Použijeme-li ceny vyšší, musíme je doložit doklady o nákupu.

Při provozu na LPG se spotřeba zvyšuje (bývá to o 15%).

 

LPG

Přestavba na LPG –  použijeme spotřebu benzinu uvedenou v technickém průkazu.

Při provozu na LPG se spotřeba zvyšuje (bývá to o 15%).

 

Vzorec na výpočet

(SPOTŘEBA x CENA PHM / 100) + 3,90 = SAZBA ZA KILOMETR

SAZBA ZA KILOMETR x POČET UJETÝCH KILOMETRŮ = VÝSLEDEK

MINIMÁLNÍ ZÁLOHY PŘI DO PODÁNÍ PŘEHLEDU ZA ROK 2018 – 2019

Minimální zálohy při hlavní činnosti

– do podání přehledu za rok 2017 (většinou do dubna 2018) platíme 2061 Kč

– od podání přehledu za rok 2017 (většinou od května 2018) platíme 2189 Kč

– od podání přehledu za rok 2018 (většinou od dubna 2019) platíme  2388 Kč

Minimální zálohy při vedlejší činnosti

– do podání přehledu za rok 2017 (většinou do dubna 2018) platíme 825 Kč

– od podání přehledu za rok 2017 (většinou od května 2018) platíme 876 Kč

– od podání přehledu za rok 2018 (většinou od dubna  2019) platíme 955 Kč

do podání přehledu za rok 2016 ( do dubna 2017)

od podání přehledu za rok 2016 ( od května 2017)

 

Vedlejší činnosti
876,- Kč   –     955,- Kč

Hlavní činnosti
2.189,- Kč   – 2.388,-Kč

 

 

 

VZP

minimální záloha při hlavní činnosti do platby za prosinec 2017 je 1906 Kč

minimální záloha při hlavní činnosti od platby za leden 2018 je 2024 Kč
minimální záloha při hlavní činnosti od platby za leden 2019 je 2208 Kč

Sazba pro zdravotní pojištění

Pojistné na zdravotní pojištění OSVČ je 13,5 % z vyměřovacího základu, tedy 6,75% ze zisku.( Ztráta z předchozích let se nepromítá.Hlavní příjem – aspoň minimální záloha)

Minimální měsíční záloha pojištění  2019 při hlavní činnosti 2.208,- Kč

Po konci roku po podání Přehledu pojistné doplatíme, případný přeplatek pojišťovna vrátí.

Pojistné platí i stát, vypočtená záloha

Student, starobní nebo invalidní důchodce, i částečně invalidní, žena pečující o malé dítě.
Podrobně § 7 zákona 48/97 o veřejném zdravotním pojištění
nahlásíme to na své zdravotní pojišťovně (do 8 dnů od změny).
Zálohy budeme platit, jen pokud jsme měli v předešlém roce zisk.

Minimální záloha není stanovena.

Maximální vyměřovací základ není v letech 2013
až 2015 stanoven.

JAK UPLATNIT VÝDAJE ZA AUTO

 1. podle dokladů (skutečně zaplacené výdaje)
 2. paušálem podle počtu ujetých km
 3. paušálem podle počtu ujetých km
 4. paušálem 5000 za měsíc bez ohledu na ujeté km

U jednoho auta nemůžeme kombinovat dané možnosti.

1) Podle dokladů

 • vlastní auto zahrneme do majetku – výdaje odpis nebo do výdajů dáme nájemné za auto pronajaté -z § 24 odst.2) písm. h) zákona o daních z příjmů
  a uplatníme výdaje za pohonné hmoty, opravy, údržbu a pojištění auta.
 • U zahraničních cest, kdy výdaje za pohonné hmoty nemůžeme prokázat, bude náhrada za pohonné hmoty s tuzemskými cenami.

Výdaje i odpisy krátíme podle využití i pro osobní potřebu.

2) Paušál podle km u vlastního auta

U vlastního auta nezahrnutého do majetku a uplatníme základní náhradu 3,70 za každý kilometr

3) Paušál podle km v ostatních případech

Jestliže používáme:

 • auto bezplatně vypůjčené (§659 Občanského zákoníku)
 • vlastní auto vyřazené z majetku pro podnikání
 • auto, které nemáme v majetku pro podnikání, ale bylo na „leasing“ a my jsme nájemné (nebo jeho část) uplatnili jako daňový výdaj

Uplatníme jen náhradu za pohonné hmoty, ne základní náhradu za km.

4) Paušální na dopravu bez ohledu na km

Paušální výdaj na dopravu autem

Paušál dělá 5000 Kč měsíčně na jedno vozidlo. U auta i pro soukromou potřebu jen 4000 Kč měsíčně.

Vlastní i pronajatá auta

Pronájem auta od blízké osoby

1) úplatný pronájem: Za nájem musíme platit cenu, která je v daném čase a na daném místě obvyklá. Výdaje můžeme uplatňovat buď v prokázané výši nebo paušálem.

Majitel – Poskytovatel auta musí platit silniční daň a příjem zdanit  jako příjmy z pronájmu. Faktury vystavovat nemusí, stačí smlouva a doklady o úhradě nájmu.

2) bezplatná výpůjčka.

Majitel – Poskytovatel auta  musí platit silniční daň.

My uplatníme výdaje ve výši náhrady za spotřebované pohonné hmoty, nemůžeme uplatnit paušální výdaj na dopravu.

Paušál použijeme na maximálně 3 silniční motorová vozidla, ať už vlastní zahrnutá – nezahrnutá do obchodního majetku nebo pronajatá nebo na leasing .

Paušál nemůžeme použít u bezplatně vypůjčeného auta nebo auta na úvěr.

Auto nemůžeme půjčovat.

Paušál nesmíme uplatnit, pokud jsme auto třeba jen na chvíli přenechali k užití jiné osobě. Nevadí jen, když auto používal náš zaměstnanec nebo naše spolupracující osoba.

Výdaje navíc

Navíc si k paušálu můžeme uplatnit tyto výdaje:

 • u vozu vlastního, který jsme zařadili do obchodního majetku můžeme navíc uplatnit výdaje na opravy a údržbu, pojistné, odpisy apod.
 • u vozu pronajatého nebo na leasing, můžeme uplatňovat výdaje na pronájem vozu, pojistné a výdaje na opravy a údržbu

Pokud uplatňujeme krácený paušál, pak uplatníme jen 80% výdajů navíc.

Nemůžeme uplatnit výdaje za pohonné hmoty a parkovné.

Auto i soukromě má krácený paušál i výdaje navíc

Užíváme-li auto i pro soukromé účely, uplatníme jen 4 000 Kč měsíčně (výdaje navíc musíme také zkrátit na 80%).

Krácený paušál uplatníme maximálně u jednoho vozu, ostatní vozy „s paušálem“ musíme užívat k podnikání výlučně.

Musíme vést deník jízd?

Deník jízd nemusíme vést, pokud auto/a pro podnikání používáme my osobně a nebudeme požadovat odpočet na PHM jako plátci DPH.

Paušál na auto a DPH

Nárok na odpočet DPH z nákupů zůstává, i když uplatňujeme výdaje paušálem. Nárok musíme zdokladovat a zaevidovat v evidenci pro DPH, deníku jízd.

Silniční daň

U Automobilu, u kterého uplatňujeme paušální výdaj, musíme odvést silniční daň, včetně záloh během roku.

SPLATNOST ZÁLOHY NA SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

Zálohy jsou splatné vždy od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Za den platby je přitom považován až den, kdy platba došla na správný účet.